Isdalen Pics

ulr0606_15isdalen_forestdown isdalskvinnen isdalennede isdalen

Isdalen er dalen som går fra Svartedikets sør-østre langside og opp til «baksiden» av Ulriken i Bergen. Navnet blir til dels også brukt om forlengelsen av dalen ut mot byen, hvor Svartediket ligger, og som en del av byens drikkevann hentes fra.

Det går to andre daler opp fra samme ende av Svartediket:

Dette er mye brukte turområder. Gårdsdriften inne i disse dalene ble avsluttet etter som Svartediket ble tatt i bruk til drikkevann.

Saken og mysteriet rundt Isdalskvinnen stammer herfra.